In de Edelgesteentestraat in Berchem verscheen onlangs een nieuw zebrapad op een wel zeer vreemde locatie. sp.a districtsraadslid Ronny De Bie vraagt het districtsbestuur om uitleg vragen over de plaats van het nieuwe zebrapad. ‘Iedereen ziet toch meteen dat de locatie voor dit zebrapad een slecht idee is.  Hoe kunnen mensen met een kinderwagen of een handicap reglementair dit zebrapad gebruiken?’, vraagt De Bie.