Bredenaars konden gisteren voor één keer ook op zondag terecht in het Milieu- en Recyclagepark. Niet om hun afval achter te laten, maar om het park beter te leren kennen. Bredene investeerde de voorbije jaren sterk in het sensibiliseren van de inwoners rond recycleren. De gemeente wil hun aanpak rond afval nu verder uitbreiden en organiseert komende zomer heel wat sensibiliseringsacties rond zwerfvuil op het strand.

BREDENE WIL ANDERE KUSTGEMEENTEN GOEDE VOORBEELD GEVEN ROND AANPAK AFVAL

Het Bredense containerpark onderging de voorbije twee jaar een grondige make-over. Ook de aanpak werd strenger, en dat heeft ondertussen zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de opendeurdag werden de nieuwe oprijplatformen ingewandeld. De gemeente richt haar pijlen komende zomer op de zee en het strand. Burgemeester Steve Vandenberghe wil als volksvertegenwoordiger een resolutie opstellen om de problematiek van de 'plastic soep' in de Noordzee aan te pakken. In afwachting wil Bredene al het goede voorbeeld geven.

Voortrekker

"Ik kan als volksvertegenwoordiger geen acties eisen van het parlement als je in je eigen gemeente niets doet. We willen met Bredene een voortrekker zijn in het verminderen van afval op onze stranden en in zee. We zullen daarom deze zomer sterk inzetten op sensibilisering", zegt de sp.a-burgemeester. "Op het strand wordt nog steeds veel afval en dan voornamelijk plastic aangetroffen, aangespoeld vanuit zee. Intussen blijkt uit diverse wetenschappelijke studies dat plastic verontreiniging in de zee een ernstige bedreiging vormt voor ons ecologisch systeem, dit vooral omdat plastic decennia nodig heeft om te degraderen", licht de burgemeester toe.

Om het probleem onder de aandacht te brengen worden er deze zomer onder meer asbakken uitgedeeld op het strand.

"Het milieuteam zal de badgasten ook wijzen op hun verantwoordelijkheid en vragen om hun afval in de vuilbak te gooien. We voorzien ook een workshop voor de kindjes van de Buitenschoolse Kinderopvang rond afval in de Horizon."

Knutselen met afval

De gemeente wil vooral ook de jongeren betrekken en de jeugddienst heeft daarom verschillende activiteiten uitgewerkt verspreid over de zomer waarbij ze rond afval zullen werken. De eerste activiteit is gisteren al van start gegaan. Kinderen die op de opendeurdag langskwamen konden knutselen met afval. De jeugddienst maakte een kunstwerk gebaseerd op het werk van Piet Mondriaan met plastic afval. Deze zomer zijn er nog workshops van de jeugddienst zoals het maken van kledij met plastic, 9 juli is er een zelfs een poolparty waarbij het zwembad vol zal liggen met flessen. De jongeren zullen ondertussen een filmpje maken.

Afwachten

De burgemeester heeft het thema ook al op tafel gelegd bij het kustburgemeestersoverleg.

"Ik heb steun gekregen van de provincie, maar de andere gemeenten zullen eerst de kat uit de boom kijken en afwachten hoe wij het er vanaf brengen", aldus Vandenberghe. Vanavond is er alvast een symposium rond het thema.