Bewonersinterpellatie 'Save the City Gardens'

Lees hierover meer op:  www.savethecitygardens.be

voor een volledig verslag ga naar :  www.jeanpierrevangorp.be

 

De bewoners van de Plaskywijk waren zeer talrijk aanwezig. Jong en oud, over alle gemeenschappen heen, en ze hebben reden tot ontevredenheid !

Save the City Gardens heeft een zeer sterk dossier:

  • men heeft de vergunningen op alle niveaus, kantje boordje, erdoor gesleurd,
    enkel de gemeente heeft het project verdedigd, alle andere diensten waren er tegen !!!
  • het project is in tegenstrijd met het GeWestelijk OntwikkelingsPlan
  • de onderverdeling in appartementen schaadt het patrimonium van het huis meer dan een kribbe (Commissie Monumenten en Landschappen)
  • het raakt aan de leefkwaliteit van een volledige woningblok (ilot)
    (het is niet met een groene vlakte !!! dat u een groene boomrijke tuin vervangt)
  • het is exorbitant dure, spielerei !!! van het College

* (lees de volledige argumentatie onder: Gemeenteraad)

 

De hardnekkigheid waarmee Schepen Michel De Herde (FDF), met steunvan de burgemeester, dit dossier wil doordrukken is ongezien. Over goed bestuur gesproken !!