Bedrijven mogen in Brussel geen gebruik maken van de gratis afvalophaling georganiseerd door Net Brussel. Zij moeten een betalend contract afsluiten met een erkende afvalophaler. Toch blijken 55% van de gecontroleerde bedrijven niet over een contract te beschikken. Ook wordt er amper opgetreden tegen de overtreders. Dat stelt Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) vast na een schriftelijke vraag aan Minister Celine Fremault.

Uit het antwoord van Minister Fremault blijkt dat minder dan de helft (45%) van de 896 aangeschreven bedrijven een afvalcontract konden voorleggen. Pas na een aanmaning en een controlebezoek stelden nog eens 30% zich in orde met de regelgeving. Desondanks werden er in 2016 maar tien boetes uitgeschreven, terwijl een vierde van de bedrijven in overtreding blijft. De vorige drie jaar werden er in totaal maar twee boetes uitgeschreven. “Een heel mager resultaat en erg oneerlijk,” aldus Van Damme. “De controles gebeuren steekproefsgewijs, wat maakt dat de pakkans zeer klein is. Bovendien gaan de controleurs blijkbaar pas over tot het uitschrijven van een boete in uitzonderlijke gevallen. Men geeft dus een vrijgeleide aan de valsspelers. Die kunnen jarenlang profiteren van de gratis reguliere afvalophaling, terwijl al die andere bedrijven wel netjes voor hun afval betalen en de gewone burger bijspringt via zijn belastingsbrief”.

De controle moet volgens sp.a veel efficiënter, eenvoudiger en vooral doelgerichter zijn. De gegevens zijn beschikbaar bij verschillende administraties, maar worden niet samengebracht. “In plaats van een domme steekproef te organiseren kan men door het verbinden van databanken de overtreders er zo uithalen”. Die moet men dan ook effectief aanpakken volgens Van Damme: “Wie in overtreding is, moet betalen. Alleen zo zal men de vele andere overtreders kunnen overtuigen om zich snel in regel te stellen”.