Zei N-VA-voorzitter De Wever voor de verkiezingen van 2012 nog: “TINA” (There Is No Alternative), dan wil BOOM één aantonen dat er wél alternatieven zijn: véél zelfs (There Are Plenty Alternatives). En die komen vaak uit het buikgevoel en het gezond verstand van de Bomenaars zelf, zo mochten we ervaren.

In 2011 organiseerde BOOM één al eens vergelijkbare debatmomenten met de Bomenaar. B-100 heette toen dat initiatief. Omdat we ook nu iedereen de kans wilden bieden om zijn of haar mening te geven maakten we het hele gebeuren zo politiek neutraal mogelijk. We zetten de mensen aan tafels van 6 tot 8 personen, met daarbij nog een moderator en een verslaggever. En met naast een paar 'natjes' ook... een paar 'eetbare' tapas.

“Het was werkelijk de bedoeling om te peilen naar wat de mensen zélf denken. We serveerden hen dan ook geen voorgekauwde partijstandpunten. Wel kregen de deelnemers een lijst met onderwerpen, waaruit ze er vier mochten kiezen”, vertelt BOOM één-voorzitter Patrick Marnef. “Per tafel werd telkens één woordvoerder gekozen die aan het eind van de debatten de conclusies meedeelde aan de hele zaal. Ik ben niet verrast door de grote opkomst en de betrokkenheid van de deelnemers. Ik had het eigenlijk niet anders verwacht. Ook met de B-100 in 2012 konden we al rekenen op heel wat geëngageerde Bomenaars. Maar ik ben wel uitermate tevreden. Wij willen -ook nu als oppositiepartij- meer doen dan de meerderheid wijzen op wat er niet goed is. Wij willen de vinger aan de pols van de bevolking houden...en blijven houden”. “Het is geen vrijblijvende oefening”, vult gemeenteraadslid Peter De Ridder aan.

“Het is de bedoeling dat we de resultaten analyseren, meenemen en opvolgen. Voor BOOM één is inspraak van de burger van heel groot belang. Het zal dan ook niet de laatste keer zijn dat we dit initiatief nemen. We zijn blij dat liefst 120 Bomenaars hun stem hebben laten horen en misschien zitten er zelfs mensen bij die onze rangen willen komen versterken”.

De deelnemers en iedereen die geïnteresseerd is, zullen op de hoogte gehouden worden van de conclusies van de TAPAS-dagen: via facebook, onze website (www.boomeen.be) en een elektronische nieuwsbrief. Ook een videoverslag van TAPAS wordt binnenkort online gezet.