'Deze regering regeert niet, ze acteert, ze doet alsof', zegt sp.a-voorzitster Caroline Gennez.

De Vlaamse socialisten vierden hun nieuwjaar in de achtertuin van voorzitster Caroline Gennez, in de Oude Mechelse Vleeshalle. De zaal was symbolisch aangekleed met een graffitiwerk van drie gemaskerde pokerspelers, waarvoor Gennez haar politieke toespraak hield, een toespraak waarin de koopkrachtproblemen van veel mensen centraal stonden. Ze haalde er haar kapster en een postbode bij om aan te tonen dat er wel degelijk een probleem is, maar dat de politiek het weigert te zien. 'Vandaag kunnen 200.000mensen hun rekeningen niet meer betalen en moeten sommigen een lening afsluiten voor dagelijkse benodigdheden. Dat kan in een van de rijkste regio's van de wereld niet.' Gennez vroeg zich af of het CD&V-voorzitter Etienne Schouppe wel ernst was toen die een week geleden het thema armoede in zijn nieuwjaarstoespraak aankaartte en verdedigde haar eigen sociale agenda: een plafond voor de energieprijzen, een verhoging van de pensioenen, het afschaffen van dure hospitalisatieverzekeringen, een uitbreiding van het ouderschapsverlof en de sluiting van de kerncentrales. De opmerking dat er geen geld is, aanvaardt de sp.a-voorzitster niet. 'Politiek is een kwestie van keuzes maken. Als er geen geld is, betekent dat dat er bij de andere partijen geen interesse is. Er is trouwens ook nog de Vlaamse regering, die wel geld heeft.' Over de prestaties van de interim-regering-Verhofstadt III was ze al helemaal niet te spreken. 'De noodregering is nu al een derde ver, en ze hebben exact één maatregel genomen: de uitbreiding van het stookoliefonds, uitgerekend een voorstel van de socialisten.' 'Deze regering regeert niet, ze acteert. Ze doet mensen geloven dat ze bezig is met beleid, maar ik heb alleen maar onenigheid gezien. Gelukkig weten we nu toch dat er kernwapens liggen in Kleine Brogel.' Gennez vreest ook dat de politieke crisis van de afgelopen maanden de politieke geloofwaardigheid heeft gekelderd. 'We vieren de verjaardag van 232 dagen van politiek non-bestuur. In 2007 ging het alleen over wie wil met wie, en vooral wie wil niet met wie.' De Oude Mechelse Vleeshalle was vrij volgelopen voor de eerste nieuwjaarsspeech van voorzitster Gennez, maar het was veel minder over de koppen lopen dan toen de Vlaamse socialisten nog wel in de federale regering zaten. Ook verscheidene mandatarissen bleven weg van de nieuwjaarsreceptie. Spirit-voorzitster Bettina Geysen en Spirit-minister Bert Anciaux waren er wel.