sp.a Tienen vindt het haar kerntaak om armoede onder de aandacht te brengen. Dit willen we doen met onze actie “neen tegen armoede” op de zondagsmarkt van Tienen op 15-10-2017. Een actief beleid inzake armoedebestrijding is voor ons een prioriteit. Iedereen moet van de welvaart en vooruitgang kunnen genieten. We zijn immers pas “rijk” als niemand arm is.

De armoedekloof leidt steevast ook tot een belangrijke gezondheidskloof. Mensen in armoede worden helaas veel vaker geconfronteerd met gezondheidsproblemen. We weten allemaal dat een gezonde en evenwichtige voeding essentieel zijn om gezond te blijven. Maar voeding is nu net vaak het eerste waar mensen in armoede op besparen om andere kopzorgen het hoofd te kunnen bieden. Om het belang van gezonde voeding te benadrukken deelt sp.a Tienen als symbool rode appels uit tijdens haar actie tegen armoede. 

We mogen absoluut niet toestaan dat mensen in armoede moeten besparen op gezonde voeding. Gezonde voeding en een goede gezondheid zijn basisrechten voor sp.a Tienen.

 In Tienen is de problematiek van armoede ontegensprekelijk ook zeer sterk aanwezig. Hulporganisaties als BOM en MIN berichtten recent nog dat het elke week drukker wordt op de bedelingsdagen van kleding en etenswaren. Ze stellen eveneens vast dat ook meer en meer jongeren beroep moeten doen op hun diensten. De armoedecijfers zijn in de laatste jaren alleen maar toegenomen. Tienen scoort op verschillende criteria merkelijk zwakker dan vergelijkbare steden. De werkloosheidsgraad ligt met 8,2% hoger dan gemiddeld. Voor de categorie van inwoners jonger dan 25 jaar is het verschil nog frappanter (21,1% t.o.v. 17% voor Vlaams Gewest). De kansarmoede-index ligt met 10,9% eveneens hoger. Het aantal leefloners is sinds 01/2014 bijna verdubbeld (met name in de categorie van 18-24 jarigen). Het aantal personen met betalingsachterstand op leningen lag met 41% (in 2015) significant hoger dan vergelijkbare steden (gemiddeld 28%). Steeds meer mensen moeten begeleid worden in een procedure van collectieve schuldenregeling. De slogan “Tienen tintelende stad” geldt in die optiek duidelijk niet voor iedereen.

Meer aandacht voor armoede is echt wel nodig. Armoede gaat immers om veel meer dan enkel een tekort aan inkomen hebben. Mensen in armoede hebben te kampen met een veelvoud van problemen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vaak is het een vicieuze cirkel. Mensen met een lage scholingsgraad, langdurige zieken of werkzoekenden (na een bedrijfssluiting) hebben een hogere kans op armoede. Maar ook meer en meer ouderen met een beperkt pensioen of alleenstaanden (na scheiding) belanden vaak in de harde realiteit van armoede.

Armoede gaat ook gepaard met een gevoel van schaamte, met een gevoel van geen gehoor te vinden, met een gevoel van er niet bij te horen. Studies tonen aan dat mensen in armoede veel minder of zelfs geen beroep doen op bepaalde maatregelen waar ze eigenlijk recht op hebben. Onwetendheid, de oeverloze administratieve procedures, de schaamte vormen vaak een onoverbrugbaar obstakel. Mensen in armoede krijgen vaak (onterecht) zelf de schuld toegewezen voor hun problemen.

In de komende weken gaat sp.a Tienen in DIALOOG met de verschillende organisaties en instanties die zich inzetten tegen kansarmoede. Op die manier willen we komen tot concrete en noodzakelijke actiepunten, verbeterideeën,… die in het huidig beleid onvoldoende aan bod komen. We zullen ook jaarlijks “de rode appel van sp.a” uitkeren aan een organisatie die zich sterk heeft ingezet tegen kansarmoede.

 Als sp.a Tienen willen we de groeiende kloof tussen arm en rijk onder de aandacht brengen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om aan alle aspecten van de samenleving te kunnen deelnemen. We willen niet zomaar toekijken maar willen in de komende jaren in tegendeel actief werk maken van een welvaartstad voor iedereen. Een “stad voor iedereen” waar niemand achtergelaten wordt.