Gepensioneerden moeten hun centen niet tellen, maar met hun kleinkinderen spelen. En jongeren moeten met hun eerste spaarcenten genieten van het leven. We willen een Zeker Pensioen voor Iedereen, vandaag en morgen. Niet de pensioenleeftijd moet omhoog, wel de pensioenen.

Zeker Pensioen voor iedereen

Iedereen heeft recht op een zorgeloze oude dag. Iedereen die vandaag met pensioen is of binnenkort gaat. Ouderen moeten hun centen niet tellen, maar met de kleinkinderen spelen! Maar ook voor wie vandaag jong is en aan het begin van zijn of haar carrière staat, moet de toekomst een belofte en geen bedreiging zijn. Jongeren worden vandaag soms nodeloos bang gemaakt. Als ze een zichtrekening gaan openen, krijgen ze van de bank te horen: ‘Als ik u was, ik zou maar meteen voor uw pensioen beginnen sparen… Want van de overheid zal het niet meer komen.’ Dat klopt manifest niet. Ervoor zorgen dat de pensioenen in de toekomst betaalbaar blijven is geen kwestie van kunnen, maar van willen!

En wij weten wat we willen. Het is een schande dat in een welvarend land als het onze toch nog één op vier ouderen met armoede te kampen heeft. Het volstaat om de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) op te trekken om elke oudere boven de armoederisicogrens te trekken. Dat kost 300 miljoen euro, een peulschil in vergelijking met de 21 miljard waarmee de regering de banken heeft gered.

Maar mensen uit de armoede halen of houden, is voor ons socialisten niet goed genoeg. We moeten weer vooruit, zestig jaar na Achille Van Acker. Jongeren moeten kunnen sparen voor een eigen flatje of een auto, niet voor hun pensioen. We moeten het vertrouwen van ouderen en jongeren in ons pensioenstelsel herstellen. Iedereen die bijdraagt, moet ook weten wat hij of zij terugkrijgt.

Onze politieke tegenstanders reppen zich om te zeggen dat ons Zeker Pensioen voor Iedereen niet betaalbaar zou zijn. Dat klopt niet. Ook hier weer gaat het er om welke politieke keuzes je maakt. Er zijn veel mogelijkheden om de solidariteit opnieuw te versterken. Als we meer mensen aan het werk krijgen en we slagen erin –na jaren wanbeleid op Financiën- om de belastingen eerlijker te maken en correcter te innen levert dat heel wat extra inkomsten op. Goede pensioenen voor iedereen? Het kan best, als de politiek het wil.

Caroline Gennez