Meer regulering in de banksector en zuurstof voor investeringen. De banken moeten opnieuw kredieten verlenen aan bedrijven en gezinnen, nadat de overheid 20 miljard euro garanties gegeven heeft. Dat is het recept voor meer zekerheid in de financiële sector, volgens sp.a-voorzitter Caroline Gennez en West-Vlaams lijsttrekker John Crombez.

Vooreerst zijn risicolabels voor beleggingen nodig. “Elk beleggingsproduct krijgt best een etiket dat duidelijk de risico’s vermeldt”, stelt John Crombez. Een onafhankelijke Belgische regulator moet daartoe het risico van elk financieel product beoordelen. Zo weten mensen wat hun belegging waard is, ook als het slecht gaat.

De toplonen van managers mogen daarbij niet buiten beeld blijven, vinden Crombez en Gennez. “Mensen ontslaan en tegelijk de grote baas opslag geven, kan niet.” Ze halen daarbij het voorbeeld aan van Dexia-topman Mariani, die middenin de herstructurering van zijn bedrijf opslag krijgt van Jean-Luc Dehaene. De sp.a’ers vinden dat een topbankier opslag kan krijgen als de bank het goed doet, maar dat ook de loketbediende daar moet in delen.

De conclusies van de bankencommissie moeten dan ook snel worden omgezet in wetten, stellen Gennez en Crombez. Spaarbanken en investeringsbanken worden zo gescheiden. “Spaarbanken krijgen een overheidsgarantie. Het spaargeld van de mensen is er veilig. Investeringsbanken krijgen geen overheidsgarantie, en moeten de mensen waarschuwen voor de risico’s”, zegt Crombez.

Er kan meer zuurstof in de economie komen als het spaargeld van de mensen veilig is. “Daarom pleiten we voor een volkslening: een 100 procent veilige belegging van het spaargeld”, zegt Caroline Gennez. De Vlaamse overheid gaat voortdurend leningen aan om allerhande projecten te kunnen financieren. Het sp.a-Durfplan neemt als voorbeeld de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, die nu al 300 tot 400 miljoen euro uitleent via de banken.

Meer info op de Durfplan-website.
Ga naar de site van Eén om de uitzending van TerZake 09 van 28/05/2009 te bekijken.