Het Mechelse stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor de opstart van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zonevreemde recreatie. Dit is goed nieuws voor talloze Mechelse verenigingen. “Verschillende sportclubs, jeugdverenigingen en scholen hebben lokalen gelegen op plaatsen die volgens het Gewestplan niet geschikt zijn voor recreatie. Dankzij de opmaak van het RUP kunnen we hen zekerheid bieden over hun toekomst”, kondigt schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a) aan.

Indien de accommodatie zich niet in een zone bestemd voor recreatie bevindt, mag er geen bouwvergunning verleend worden aan de verenigingen. Dit levert hun vrijwilligers heel wat kopzorgen op. Schepen Karel Geys wil daar nu iets aan doen. “Wanneer zij hun lokalen willen verbouwen of moderniseren, komen ze in de problemen. In sommige gevallen wordt zelfs het voorbestaan van de clubs of verenigingen op deze manier in het gedrang gebracht. Daar willen we nu verandering in brengen.”

Door dit plan krijgen verschillende Mechelse verenigingen in de toekomst de kans om hun accommodatie te verbeteren. Ook hun rechtszekerheid neemt hierdoor toe. “De opmaak van het plan zal afgerond zijn tegen eind 2012. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we onze recreatieve verenigingen binnen de twee jaar meer toekomstmogelijkheden kunnen bieden. Dit naar analogie met het RUP zonevreemde woningen, toen we in 2007 rechtszekerheid hebben kunnen bieden voor meer dan 700 woningen op Mecheles grondgebied. Ook voor de zonevreemde bedrijven willen we voor 2012 een oplossing bieden”, aldus nog schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys.