sp.a-kamerlid Monica De Coninck en Brussels Parlementslid Elke Roex vinden dat dit signaal niet mag genegeerd worden. “Wij pleiten al langer voor een verbod op ereloonsupplement”, zegt Monica De Coninck. “In Brussel rekent men soms tot 300% van het conventietarief aan” weet Elke Roex. “Dat een arts of het ziekenhuis voor een zelfde ingreep, in een andere kamer, tot 3 keer meer opstrijkt, is volstrekt onaanvaardbaar”, vindt sp.a. Ereloonsupplementen zijn al langer een door in het oog voor sp.a, ook tijdens de afgelopen campagne was dit een prominent programmapunt. Wij hebben vanuit sp.a deze supplementen al langer aangevochten maar in het regeerakkoord zwijgt men in alle talen over de supplementen.”, stelt De Coninck vast. De regering liet wel weten de ziekenhuisfinanciering grondig te willen herzien. “Ik roep Minister De Block dan ook op om, op basis van dit onderzoek, te kiezen voor een financieringsmodel waarbij ereloonsupplement overbodig zijn". sp.a zal vanuit de oppositie zeker ook meewerken aan de hervorming van de ziekenhuisfinanciering tot een transparant en correct geheel, met echte tariefzekerheid. “Maar we zullen daar niet op te wachten”, laat sp.a weten. “We zullen eerstdaags een wetsvoorstel om ereloonsupplementen in het ziekenhuis te verbieden indienen”, laat De Coninck weten.