Tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement werden de resultaten besproken van de mystery calls die Federgon uitvoert om de discriminatie in de uitzendsector aan te pakken. Daaruit blijkt dat minder bedrijven dan vroeger meewerken aan discriminerende praktijken, maar ook dat nog steeds één op de vijf uitzendkantoren er geen graten in ziet als een werkgever kandidaten van allochtone afkomst weigert.

“Het is goed dat Federgon zijn leden structureel controleert op de naleving van het discriminatieverbod”, zegt Yasmine Kherbache. Bovendien toont Federgon aan dat mystery calls een efficiënt instrument zijn om bewuste of onbewuste discriminatie te detecteren. Zelfregulering door de privésector ontslaat de overheid echter niet van haar verantwoordelijkheid om de naleving van het discriminatieverbod te controleren. In haar jaarverslag zegt de Vlaamse sociale inspectie dat ze niet de nodige instrumenten heeft om discriminatie behoorlijk te detecteren.

“Ik roep de minister daarom op om zijn diensten dezelfde mogelijkheden te geven als Federgon en hen ook mystery calls te laten doen om discriminatie op te sporen. Dat de Vlaamse overheid wel mystery calls organiseert voor controles op autorkeuringscentra of hotels, maar deze weigers voor discriminatiebestrijding, maakt de ronkende verklaringen van de Vlaamse Regering volkomen ongeloofwaardig.”

sp.a heeft hierover ook concrete voorstellen ingediend in het Vlaams parlement.