[image] In een zelfstandige crèche betalen ouders van een doorsnee gezin ongeveer 7 euro minder per dag. Samen met Kathleen Van Brempt ben ik trots op de Vlaamse inkomensafhankelijke kinderopvang. Het nieuwe systeem trad vorige week in voege. Voordien betaalden ouders als ze hun kind in een zelfstandige crèche onderbrachten een vast bedrag, dat hoog kon oplopen. De Vlaamse regering besliste onder impuls van minister Van Brempt om dat te veranderen en ook in de zelfstandige kinderopvang de prijzen inkomensgerelateerd te maken.

Een doorsnee gezin (mama onderwijzeres, papa verpleger) met twee kinderen betaalt nu 22,5 euro per dag. In het nieuwe systeem loopt die dagprijs terug tot 15,5 euro per dag. Dat is 7 euro per dag minder.

Sinds de invoering van het nieuwe systeem van inkomensafhankelijke kinderopvang maken al ongeveer 2.000 ouders gebruik van zelfstandige kinderopvang. Dat is goed voor 8 procent van de kindjes op Vlaams niveau. Die cijfers maakte ik samen met Vlaams minister Kathleen Van Brempt en Antwerps schepen Leen Verbist bekend tijdens een bezoek aan een zelfstandige minicrèche in Antwerpen. We gaan samen de boer op om uitbaters van crèches te overtuigen in het nieuwe Vlaamse systeem te stappen, waardoor ouders ook in zelfstandige kinderdagverblijven betalen naargelang wat ze verdienen.

In Antwerpen slaat het systeem het meest aan. Vijftien procent van de zelfstandige verblijven en minicrèches tekenden er al op in, goed voor 576 voltijdse opvangplaatsen. Een voorzichtige start dus, maar sp.a wil met een foldercampagne meer uitbaters overtuigen, zodat op termijn elk kind onderdak geniet terwijl de ouders aan het werk zijn.

Kathleen Van Brempt: “sp.a heeft in de Vlaamse regering het plan op tafel gelegd om de kinderopvang in de zelfstandige sector goedkoper te maken. We zijn blij dat we onze partners in de regering hebben kunnen overtuigen. 42,5 miljoen euro hebben we daarin geïnvesteerd. Het is nu belangrijk dat zoveel mogelijk kinderopvanginitiatieven meedoen met dit nieuwe systeem. Op die manier kunnen mensen heel wat uitsparen”.

Caroline Gennez: “Met het nieuwe systeem reiken we de zelfstandige kinderopvanginitiatieven de hand: zij zorgen voor voldoende kwaliteitsplaatsen, wij zorgen voor financiering en een eenvoudige administratie. Dit is een eerste stap in de uitbouw van een universeel toegankelijke kinderopvang. We willen gelijke kansen voor elk kind, net zoals we in het onderwijs de lat gelijk hebben gelegd”.