Het Zennegat waar Dijle, Kanaal Leuvel-Dijle en de Zenne samenvloeien is een landschappelijke en ecologisch zeer waardevol gebied. Het wordt nu al eerste in Vlaanderen beschermd als erfgoedlandschap.

 “Het Zennegat is een magisch stukje natuur en erfgoed in Mechelen, en dat moet voor altijd zo blijven. De aanduiding als erfgoedlandschap is dan ook enorm belangrijk om de groene Mechelse rand naar de toekomst te beschermen”, aldus schepen van Natuurontwikkeling en Monumentenzorg Karel Geys(sp.a)

Reeds in de loop van 2008 werd de omgeving Zennegat-Battenbroek door Vlaanderen vastgesteld als ankerplaats. Ankerplaatsen zijn wetenschappelijk in kaart gebracht en geselecteerd en zijn beschreven in de Landschapsatlas. Het zijn de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen omwille van hun contextwaarde, gaafheid, herkenbaarheid, identiteit en natuurlijkheid.

“Nu komt daar bovenop dat de gehele omgeving wordt omgezet in een erfgoedlandschap. Dit houdt in dat een beheersplan kan opgemaakt worden en er onderhouds- en landschapspremies kunnen bekomen worden. Het is de eerste maal in Vlaanderen dat een definitief vastgestelde ankerplaats middels een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt omgezet naar een erfgoedlandschap”, zegt Karel Geys.

Deze primeur voor Vlaanderen komt meteen ook tegemoet aan een belangrijk onderdeel van de Europese landschapsconventie. “Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het Zennegat en zijn omgeving nu de allerhoogste bescherming geniet, en dat we het behoud en onderhoud van deze Mechelse erfgoed- en landschapsparel ook voor de volgende generaties kunnen bewaren”, aldus nog Karel Geys.

Het Zennegat kende reeds een belangrijke plaats in de geschiedenis van Mechelen. “Sinds eeuwen woonden hier enkele families, die van vader op zoon het beroep van bootsleper uitoefenden. Tijdens de 20ste  eeuw werd het een bekende woonplaats voor enkele kunstenaars. Het landschap en de prachtige natuur hebben altijd een enorme aantrekkingskracht gehad op wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. De natuur in de buurt van het Zennegat is nog zo aantrekkelijk dat een bonte verzameling planten en dieren er ongestoord kunnen leven, dat mensen er van de rust en de natuur kunnen genieten. De verschillende dijken die er samen komen vormen dan ook op mooie dagen een trekpleister voor vele mensen. Nergens binnen de verre omgeving is de term ‘Rivierenlandschap’, waarnaar ons regionaal landschap werd genoemd, meer van toepassing dan aan het Zennegat”, besluit Karel Geys.