Kinderen en jongeren met autisme moeten in Vlaanderen tot zes jaar wachten op gespecialiseerde hulp aan huis. Ongeveer 3.000 gezinnen wachten op hulp. ‘Zowel voor die kinderen als voor het gezin waarin ze opgroeien kan thuisbegeleiding het verschil maken tussen jarenlange moeilijkheden en een goed leven’, zegt Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche, die de cijfers verzamelde. ‘Voor sp.a heeft élk kind in nood recht op de juiste zorg. Hoog tijd dat minister Vandeurzen daar werk van maakt.’

De diensten die thuisbegeleiding bieden aan kinderen en jongeren met autisme kampen al langer met een gebrek aan middelen, maar zo erg als dit jaar is de situatie nooit geweest. In Antwerpen waren alle beschikbare plaatsen voor de eerste drie maanden van dit jaar op anderhalf uur volzet. In Oost-Vlaanderen zijn alle plaatsen voor heel 2016 nu al volgeboekt. ‘Vorig jaar werd er ook een aanmeldingsstop afgekondigd’, zegt Van den Bossche. ‘Maar wel pas in juli.’ Het gevolg is dat veel gezinnen jaren moeten wachten op de nodige begeleiding. In Antwerpen loopt de wachttijd op tot zes jaar, in Oost-Vlaanderen tot vierenhalf jaar, in West-Vlaanderen tot vier jaar en in Limburg en Vlaams-Brabant tot 3 jaar. ‘Een kind dat om hulp komt vragen op zijn twaalfde moet tot zijn zeventiende wachten op een huisbezoek. Dat kán toch niet?’

‘Een uurtje begeleiding om de twee weken kan nochtans een levensgroot verschil maken voor de jongeren en hun omgeving’, zegt Van den Bossche. ‘Ze krijgen technieken aangereikt die iedereen meer houvast bieden. Begeleiding zorgt voor maximale ontwikkelingskansen voor het kind en handvaten voor de ouders. Dat kan het verschil maken tussen een moeilijk pad en een goed leven.’

Om de wachtlijsten voor begeleiding bij kinderen en jongeren met autisme weg te werken, zou het aantal begeleidingen moeten verdubbelen. Om de wachttijden te beperken tot een jaar, zou het aantal begeleidingen moeten stijgen met 63%.

Voor sp.a is het duidelijk dat elk kind en elke jongere die hulp of begeleiding nodig heeft, die ook moet kunnen krijgen, binnen een redelijke termijn. ‘Dat is een kwestie van elementaire rechtvaardigheid. Hulp mag niet afhankelijk zijn van de plaats waar je woont, het inkomen van je ouders of het budget dat regeringspartijen willen voorzien.’

In haar actieplan voor Jongerenwelzijn, dat in december op het ledencongres is goedgekeurd, pleit sp.a onomwonden voor een zorggarantie: de zekerheid dat elke jongere die nood heeft aan hulp, die ook krijgt. Om dat te realiseren moet elke vraag naar zorg of begeleiding ook geregistreerd worden, zodat de overheid weet welk budget er nodig is en waar dat moet worden ingezet. Nu houdt de overheid geen cijfers bij over wachttijden en het aantal wachtenden. Zo is gericht investeren onmogelijk. ‘Budgetten voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben, zouden automatisch moeten vrijgemaakt worden’, zegt Van den Bossche. ‘In het onderwijs doen we dat ook zo: we voorzien een plek voor elk kind. We zeggen niet: sorry, voor dit jaar is het geld op, kom volgend jaar eens terug. Waarom zou dat voor kinderen met nood aan begeleiding anders moeten zijn?’ Sp.a pleit voor een groeipad dat de zorggarantie in het vooruitzicht kan stellen.

Helaas denkt deze regering daar anders over. De thuisbegeleidingsdiensten voor autisme moesten bij de voorbije besparingsrondes al 1,2 miljoen euro inleveren en vrezen dat ze binnenkort opnieuw moeten inleveren, nu Vandeurzen een beslissing voorbereidt om de thuisbegeleidingsdiensten een andere plek te geven in het hulpverleningslandschap - een plek waar de subsidies lager uitvallen. Een nieuwe knip in het budget betekent nog meer gezinnen teleurstellen en de wachttijden verder laten oplopen. ‘Terwijl het overduidelijk is dat er een grote nood is aan meer begeleiding, dreigt de regering opnieuw te besparen. Het resultaat zal zijn: minder begeleiding en nog langere wachtlijsten. Het is tijd dat Minister Vandeurzen ophoudt deze cijfers te bedekken met de mantel der liefde. Aan hem om kinderen en hun ouders opnieuw perspectief te geven.’