sp.a stapt alleen in een regering als die tegemoet komt aan zes sociale eisen. Caroline Gennez concretiseert het sociale eisenpakket dat ze maandag aankondigde.

Maximumprijzen voor energie, een stijging van de pensioenen met 15 %, een ziekteverzekering die alle noodzakelijke medische kosten dekt, evenveel kinderbijslag voor het eerste kind als voor het tweede, alle uitkeringen welvaartsvast, één jaar ouderschapsverlof per kind, en de kerncentrales dicht zoals gepland. Dat zijn de voorwaarden voor sp.a om in de regering te stappen.

Voorzitter Caroline Gennez: “Ik ben dat kleuterachtige gedoe dat nu al maanden aan de gang is grondig beu. Hou op met tactische spelletjes en laat het over inhoud gaan in plaats van over kleurencombinaties en persoonlijke vetes. Ik wil geen verstoppertje spelen. Ik zeg: voilà, dit is de prijs waartegen sp.a mee in een regering stapt.”

Over de samenstelling van zo’n regering spreekt sp.a zich niet uit. “Een sterk sociaal beleid en concrete maatregelen tegen de stijgende levensduurte is wat de mensen verwachten”.