“Daarvoor is met spoed overleg nodig tussen Vlaams minister van Mobiliteit Weyts en zijn federale collega Galant die bevoegd is voor de dienst die de nummerplaten uitreikt (DIV). In tussentijd moet er duidelijkheid komen over hoelang het duurt om de noodzakelijke aanpassingen te doen aan alle camera’s.”

Bij aanwezigheid van een defecte of slechts gedeeltelijk werkende trajectcontrole is er nog altijd een afschrikkingseffect. “Maar dat verwatert snel wanneer bekend raakt dat het mogelijk wordt om er volledig aan te ontsnappen. Het verhoogde risico op onaangepast rijgedrag dat dit met zich meebrengt, kunnen wij ons in Vlaanderen, waar de verkeersonveiligheid het afgelopen jaar is toegenomen, simpelweg niet permitteren. Zeer terecht besliste minister Weyts onlangs om te investeren in bijkomende trajectcontroles. Die dringende en noodzakelijke investeringen mogen nu niet ondergraven worden”, besluit Vandenbroucke.