sp.a stad Antwerpen vraagt dossiers van mensen die getroffen worden door de verstrenging van de wetgeving  individueel te bekijken. Door de verstrenging van de wetgeving dreigen sociale huurders die zelfs maar voor een miniem deel eigenaar zijn van een woning uit hun woning gezet te worden.  Duizenden mensen dreigen zo uit huis gezet te worden en op straat te belanden.

‘Dat mensen die frauderen met eigendommen geen plaats hebben in sociale woningen is duidelijk’, zegt Antwerps sp.a voorzitter Tom Meeuws. ‘Maar als blijkt dat deze wetgeving bijna enkel  mensen treft die niet frauderen, schort er iets aan de wet. We vragen dan ook om alle gevallen individueel te bekijken. Sociale huurders die door allerlei omstandigheden een klein deel van een eigendom bezitten moeten daarvoor niet gestraft worden. De minister zou beter de oorlog tegen armoede voeren in plaats van tegen de armen’.

Daarnaast herhaalt sp.a stad Antwerpen dat de stad beter de malafide verhuurders en huisjesmelkers in onze stad zou aanpakken dan de kwetsbare huurders.