“Deze vaststelling is louter gebaseerd op cijfers die niet aantonen wat hiervan de oorzaken zijn.
Het stijgend ziekteverzuim is geen louter Evergems probleem‚ men stelt een stijging vast in zowat alle sectoren. Te vaak wordt de indruk gewekt dat afwezige werknemers‚ al dan niet langdurig‚ profiteurs zouden zijn.
De oorzaken zijn eerder divers: vooreerst is er de vergrijzing van de werknemers gepaard met een stijgende werkdruk‚ arbeidsomstandigheden‚ burn-out en fysieke aandoeningen.
En hoewel onze regering er niet van overtuigd blijkt‚ is en blijft werken in de zorgsector een belastende opdracht waar men het zowel lichamelijk als mentaal zwaar te verduren krijgt.
De citroenloopbaan werkt niet ! Mensen hebben zowel hun fysieke als mentale grenzen en die grenzen lijken meer en meer bereikt te zijn”‚ stelt OCMW-raadslid Chris Coene

“De uitdaging ligt volgens sp.a in het preventief denken rond welzijn op de werkplek‚ motivatie en in het managen van de werkbaarheid van de job”‚ zegt Chris Coene

“Zoals reeds werd voorgesteld op de gemeenteraad van November en December 2015‚ blijft Sp.a Evergem aandringen op een nieuw financieel onderzoek voor de opstart van een zorgbedrijf en wenst tevens dat de beleidsmakers de toekomst van het OCMW veilig stellen door te zorgen dat er garanties komen omtrent de zorg enerzijds en garanties komen omtrent de personeelsbezetting en de werkzekerheid anderzijds. De werkdruk zal‚ zoals de toekomstplannen voor het zorgbedrijf Meetjesland er nu uitzien‚ bijkomend gevoelig stijgen.
Er zullen immers nog minder personeelsleden tewerkgesteld worden‚ wat het ziekteverzuim ongetwijfeld nog zal doen toenemen”‚ meent Johan Van hove‚ gemeentelijk fractieleider sp.a Evergem. Tevens krijgt sp.a Evergem meer en meer de indruk dat de essentie rond de opbouw van het zorgbedrijf‚ namelijk garanderen dat er een efficiënte en kwalitatieve ouderenzorg komt‚ eerder op het tweede plan verschuift en dat de postjes die er aan verbonden zijn prioritair zijn. Onbegrijpelijk !