zinloze kap herdacht 

ferrarisbos

zaterdag 03 september 2016

sp.a Wilrijk pleit voor juridische bescherming van het Ferrarisbos.
Vandaag, 3 september 2016, is het exact 3 jaar geleden dat 1.9 ha van het Ferrarisbos te Wilrijk werd gekapt. In de vroege ochtend van die dag kwam het Bijzondere Bijstandsteam van de Lokale Politie Antwerpen de actievoerders uit de bomen plukken en nadien werd onmiddellijk begonnen met het rooien van de bomen. Vandaag is deze plek een troosteloze vlakte … Een zinloze boskap die vermeden had kunnen worden.

Het kappen van dit deel van het bos ontlokte drie jaar geleden heel wat protest in Vlaanderen. In De Standaard verscheen op 5/9/2013 een Open Brief die door heel wat Bekende Vlamingen werd onderschreven om hun verontwaardiging te uiten. De actiebereidheid van Wouter Deprez naar aanleiding van een ander dossier waar de firma Essers waardevolle bossen te Genk wenste te kappen, resulteerde in nog meer verontwaardiging in Vlaanderen.

De Wilrijkse districtsraad was in februari 2013 nochtans unaniem gekant tegen de boskap van het Ferrarisbos en had zulks door middel van een unaniem advies kenbaar gemaakt aan het stadsbestuur. De opdrachtgever Veritas had zich in juni 2013 reeds teruggetrokken uit het project, omdat het maatschappelijk draagvlak voor een inplanting op zulke locatie te beperkt was. En toch.. besliste het stadsbestuur om reeds 1.9 ha te laten kappen door de firma Essers. Drie jaar later blijft deze ruimte er ongebruikt en verweesd bijliggen. Er volgden vele beloftes van inspanningen door het districtscollege en wetgevend werk in Brussel maar .. voorlopig weinig resultaten.

Met het schrijven van Essers nv van 14/12/2015 aan de Stad Antwerpen met de aankondiging dat zij een bescherming van het Ferrarisbos met alle mogelijke wettelijke middelen zou aanvechten is het absoluut noodzakelijk dat de Vlaamse overheid snel klaarheid brengt in wat voor haar waardevolle maar zonevreemde bossen zijn. Er rest immers nog 3.6 ha bosgebied aan de Fotografielaan.

We doen dan ook een oproep aan de Vlaamse Regering om zeer snel werk te maken van een wettelijke bescherming voor dit zonevreemde, maar waardevolle bosgebied te Wilrijk.