Twee jaar geleden ondertekenden de Vlaamse overheid en de organisaties die in Vlaanderen met kinderen en jongeren werken een engagementsverklaring om geweld en seksueel misbruik tegen kinderen aan te pakken. Nu is er een handleiding ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid in Onderwijs’ waarmee scholen hun beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit kunnen uitwerken.

“Met dit document stimuleren we scholen om vooraf na te denken om risico’s te voorkomen en ze bewust te maken van de rechten van kinderen en jongeren op het vlak van seksuele ontplooiing”, zegt Pascal Smet. “Aan de hand van concrete cases krijgen schoolteams de kans om te oordelen of het om normaal of afwijkend gedrag gaat. Elke school zal wel het fenomeen van de ‘zoenende tieners op de speelplaats’ kennen. Dankzij de handleiding kan je advies op maat krijgen over hoe daar mee om te gaan.”

“Kinderen hebben het recht om op te groeien in een omgeving waar ze zich lichamelijk en geestelijk veilig voelen. Volwassenen hebben de plicht om hen die omgeving te geven. Het Raamwerk is een lijvig document geworden waarmee scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten aan de slag kunnen gaan. Geen kookboek met kant-en-klare recepten maar eerder een handleiding voor voedingsdeskundigen om eigen recepten te maken. Recepten op maat van de eigen school, de eigen context maar steeds gebaseerd op gedeelde inzichten, gedeelde kennis, gedeelde methodieken.”