“Hoe krijg je deze en de volgende generatie maximaal aan het werk? Hoe creëren we nieuwe jobs? Dat is de uitdaging waar we voor staan. Als je niet iedereen aan het werk krijgt, kun je de pensioenen en de gezondheidszorg niet blijven betalen”, zegt Bruno Tobback.

“Daarom gaan wij voor een gerichte lastenverlaging in die sectoren waar de meeste jobs gecreëerd kunnen worden. Met name daar waar de productiviteit kleiner is, de lonen lager liggen en de internationale concurrentie hard is. Dat gaat veelal over laaggeschoolde arbeid. We verlagen de loonlasten voor die bedrijven, en zorgen ervoor dat de laagste inkomens tot 60 euro per maand meer overhouden.”

Hoe wil sp.a dat betalen? “Door de lasten te verschuiven naar zij die vandaag niet of te weinig bijdragen. Ik denk aan een financiële transactietaks en een meerwaardebelasting op aandelen. Iemand die geld verdient met geld moet daar even goed belastingen op betalen dan iemand die geld verdient met werken. We willen ook de strijd tegen fiscale en sociale fraude voortzetten.”

De Vlaming ligt wakker van zijn of haar pensioen. Bruno Tobback: “sp.a stelde op 9 januari al haar pensioenplan voor. Als we onze pensioenen betaalbaar willen houden, dan moet de gemiddelde loopbaan omhoog. Een loopbaan van 42 jaar: dat is eerlijker, zeker, transparant en betaalbaar. Concreet zeggen wij dus: iedereen 42 jaar aan het werk om een volwaardig pensioen te krijgen. En als iemand een tijd thuis blijft om voor een ziek familielid te zorgen, blijft die teller van 42 uiteraard gewoon doorlopen. Idem voor mensen die even zonder werk zitten.”

sp.a is ook gekant tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Een breekpunt?

Bruno Tobback: “Dat gaat over pakweg 5 miljard euro. Hoe ga je dat uitleggen aan de mensen? Wat mij betreft, moeten ook de kernwapens weg. De regering moet alvast duidelijk maken dat ze die niet wil.”

“Rekeningrijden invoeren, zonder verbeterd en goedkoop openbaar vervoer, is mensen pesten”

Bruno Tobback: “Rekeningrijden is maar werkbaar als je een valabel alternatief hebt en dat hebben wij op dit moment niet. We moeten eerst verder investeren in openbaar vervoer. Niet iedereen kan de bus of de trein nemen.”

"Rekeningrijden invoeren, zonder een verbeterd en goedkoop openbaar vervoer, is gewoon mensen pesten. Gratis openbaar vervoer betaalbaar houden voor de 65-plussers kan trouwens wel degelijk. Als je die groep laat betalen voor de bus haal je 10 miljoen euro op. Als je weet dat we tientallen miljarden nodig hebben, is dat dus onzin. Met sp.a wordt niet geraakt aan gratis openbaar vervoer.”

Het volledige interview met Bruno Tobback kunt u lezen in De Zondag van 30 maart.

Ons pensioenplan:

Voor meer info, surf naar www.socialewelvaart.be