Speelpleinwerking Weyneshof in Rijmenam (Bonheiden) organiseert een zomerklas Nederlands voor anderstaligen. De vzw krijgt daarvoor van de stad Mechelen een subsidie van 3.500 euro.

Tijdens haar bezoek aan Mechelse basis- en secundaire scholen werd schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a-Spirit) meermaals geconfronteerd met de grote nood aan taallessen. "De scholen zijn ervan overtuigd dat de organisatie van een zomerklas de aansluiting van anderstalige leerlingen in september zal vergemakkelijken", zegt de schepen.

Een soortgelijk initiatief in Antwerpen toont dat ook aan. "Extra taalstimulering betekent echt een verschil voor de verdere schoolloopbaan en de kansen op een goede job. Wij willen alle kinderen in onze stad gelijke kansen geven." De zomerklas richt zich op kinderen die maximum één schooljaar zijn ingeschreven in het Nederlandstalige onderwijs.

"De focus ligt op 10-, 11- en 12-jarigen om hen voor te bereiden op de stap naar het secundair onderwijs", besluit Caroline Gennez. Gedurende zes weken krijgen de kinderen in de voormiddag les. Na de lunch spelen ze mee met de andere kinderen