De speelpleinwerking is onderverdeeld over verschillende werkingen, elk met zijn specificiteiten, maar elk met een gemeenschappelijk noemer: ze bieden kinderen een leuke (namid)dag.

De stedelijke vakantiewerking 'de sjallekes' blijft natuurlijk de grootste werking, met meer dan 2000 kinderen present. Maar ook de speelbus, die rondtoert over de verschillende wijken in Herentals, blijft in bepaalde wijken een succesverhaal. De speelpleinwerking in Diependaal en Nomo (Noorderwijk/Morkhoven) heeft ondertussen ook hun vaste plaats en doelpubliek verworven in onze speelpleinwerking.

Wat mij betreft: een succesverhaal, dat ook de volgende legislatuur moet verder gezet worden! Onze kinderen een zorgeloze, leuke en interessante vakantie bieden: daar gaan we voor!

Jan Bertels
schepen Herentals