Op zaterdag 26 mei 2018 organiseert Black Eagle Halle haar jaarlijkse zomerstage ten voordele van een goed doel. De organisatie in kwestie is dit jaar de vzw “Ziekte van Verneuil in België” (ZVB).

“Met deze activiteit willen we niet alleen verschillende krijgskunstdisciplines aanbieden, maar vooral ook ons sociale gelaat eens extra in de verf zetten.”, vertelt Arno Pirolo, secretaris van Black Eagle Halle. “Daarnaast zal onze club tijdens de stage eveneens opengesteld worden voor het grote publiek, zodanig dat iedereen kennis kan maken met onze werking.”

“Het programma van de stage omvat twee grote luiken.”, vult Jurgen Braeckmans, voorzitter van Black Eagle Halle, aan. “Tussen 10 uur en 11 uur zijn het de kinderen die les krijgen in verscheidene verdedigingssporten, terwijl de workshops voor de volwassenen doorgaan van 11 uur tot 14 uur. Het spreekt hierbij voor zich dat iedereen van harte welkom is, zowel leden als niet leden.”

Wie graag wenst deel te nemen aan de stage, kan zich inschrijven in de kampai (lees: ontmoetingsruimte) van Black Eagle Halle. “Concreet is er plaats voor 35 kinderen en 35 volwassenen.”, stelt Pirolo. “Voor wat het inschrijvingsgeld betreft, wordt er gebruik gemaakt van twee tarieven. Zo betalen kinderen die wensen deel te nemen 5 euro en volwassenen 10 euro. Het totaalbedrag van deze inschrijvingsgelden zal integraal geschonken worden aan de vzw “Ziekte van Verneuil in België” (ZVB).”, aldus Pirolo.