De voorbije jaren werden de gastcolleges verzorgd door Frank Vandenbroucke (kinderarmoede in Antwerpen), Luc Huyse (De democratie voorbij) en Derk Loorbach (Nederlands Onderzoeksinstituut voor Transitie). Vorig jaar opende Tine Hens de dag met het relaas van haar boek ‘Het klein verzet’ over concrete utopieën en hoopvolle burgerinitiatieven in Europa. In de werkgroepen wordt een aantal thema’s door experts en deelnemers telkens weer vanuit een andere invalshoek behandeld: armoede en sociaal beleid, participatie, diversiteit in sport en cultuur, duurzame ontwikkeling van steden (mobiliteit, energie…), en werk en onderwijs.  

Aan het programma van de editie 2016 van de Zomeruniversiteit van sp.a stad en provincie Antwerpen wordt nog de laatste hand gelegd. Meer informatie volgt.

Zomeruniversiteit sp.a stad en provincie Antwerpen

zaterdag 10 september, 9.30 – 12.30 uur

De Studio, Maarschalk Gerardstraat, 2000 Antwerpen