Afgelopen zaterdag vond de Zomeruniversiteit van de Jongsocialisten plaats. Een dag vol debatten, speeches en workshops voor jongeren die zich in de hedendaagse politiek willen verdiepen. Ik mocht er als jongste politica van sp.a het woord nemen, over mijn beweegreden om aan politiek te doen.

Voor mij is verontwaardiging de absolute beweegreden om aan politiek te doen. Verontwaardiging, en daar het nodige engagement uithalen om daadwerkelijk iets aan die verontwaardiging te doen. Steeds verontwaardigd zijn als er iets wordt voorgesteld wat niet overeenstemt met onze waarden, wat niet acceptabel is, wat ronduit schandalig is. Weerstand bieden en weigeren die schande te accepteren. Dat is voor mij de drijfveer om aan politiek te doen, in de eerste plaats als jongere. Volgens Stéphane Hessel zijn wij het namelijk, wij jongeren die een wereld zullen aantreffen met uitdagingen waar we alleen zinvol aan kunnen beginnen door stevig vast te houden aan onze fundamentele waarden, onze fundamentele waarden zonder welke onze mensheid in gevaar dreigt te komen, onze fundamentele waarden zoals onder andere de blijvende verontwaardiging over het bestaan van extreme armoede en ongelijkheid. Een aantal van onze waarden en verworvenheden raken in moeilijkheden, lopen vandaag de dag zelfs gevaar. En het is aan ons jongeren om ervoor te zorgen dat onze maatschappij er één blijft waar we trots op kunnen zijn.

Lees de volledige speech in bijlage.