Samenlevingsopbouw Vlaanderen, dat voor de rechten van de maatschappelijk kwetsbare groepen opkomt, voedt met het boek ‘Politieke ruimte’ het debat over het “middenveld” met opinies, documentatie en analyse. Daarbij komen verschillende stemmen aan het woord. Academici, opiniemakers en mensen uit het middenveld zelf, maar ook politici zoals sp.a-voorzitter Bruno Tobback.

Een stem voor mensen die minder kansen hebben om zich te laten horen

Bruno Tobback: “In een democratie is het goed dat iedere overtuiging gehoord en verkondigd wordt. Voor mij is dat één van de taken van het middenveld. Ongeacht of het nu grote, eerder socio-economische organisaties of kleine vzw's en buurtcomités zijn. Ik vind het de democratische opdracht van het middenveld om standpunten, belangen en waarden te verkondigen van mensen die minder kansen hebben om zich te laten horen.”

“Dat is trouwens dezelfde reden waarom ik een fervente voorstander van stemplicht ben. Anders zullen net de meest kwetsbare groepen niet meer gaan stemmen en van de politieke radar verdwijnen. De stemplicht afschaffen is een verdoken manier om een specifieke categorie van mensen monddood te maken. Mensen moeten zulke zaken weten. Een democratie functioneert maar optimaal als iedereen de kennis en middelen heeft om zijn deel te doen.“

“Alleen zijn mensen niet sterk genoeg om hun rechten te doen gelden. Het middenveld moet mensen sterker maken door hen samen te brengen. Daarom is de vrijheid van verenigen voor mij een essentieel onderdeel van onze democratie. Mensen moeten een inbreng in het politieke debat krijgen. Ze moeten politici naar hun bekommernissen doen luisteren en argumenten aanreiken waarom een beslissing genomen moet worden.”

Een gekleurd middenveld, so what?

Bruno Tobback: “Sommige politici hebben het moeilijk met ideologisch gekleurde, georganiseerde groepen die mee een deel van het beleid uitvoeren. Daarbij richten ze zich duidelijk op vakbonden en sociale organisaties. Ik snap die afkeer niet. Neem nu de ziekteverzekering. Ik zie onze mutualiteiten hetzelfde werk goedkoper doen dan private ondernemingen in het buitenland. In Nederland vervullen verzekeringsmaatschappijen die taak tegen een hogere kost.”

Een samenleving waar armoede beperkt is, functioneert veel beter

Bruno Tobback: “Op het vlak van armoede en sociale uitsluiting zijn er meer dan genoeg thema’s waar de belangen van middengroepen en die van mensen aan de onderkant van de ladder niet in tegenspraak zijn. Er zijn voldoende aanwijzingen dat een samenleving waar armoede beperkt is, veel beter functioneert. Als je de bodem uit het vat haalt, loopt de boel voor iedereen leeg. Je merkt dat ook in de praktijk, alleen leggen we dat blijkbaar nog niet goed genoeg uit. Nu weet ik wel dat wie kapitaalkrachtiger is makkelijker een goede communicatie op poten kan zetten dan wie dat niet is, zoals de meeste armoedeorganisaties. Maar ook zij moeten met de rest van de wereld in gesprek durven te gaan.”

G1.000? Een G50.000

Bruno Tobback: “Onze deur staat voor iedereen open. Ook voor nieuwe middenveldorganisaties zoals de G.1000 of Occupy. Zulke bewegingen zijn nieuwe manieren om hetzelfde ideaal te verwezenlijken en er iets aan toe te voegen. Ik steun een initiatief als de G.1000, maar wij hielden in juni 2013 een G50.000. Wij zijn maandenlang met voorstellen en teksten door Vlaanderen getrokken. We hebben onze partijleden geraadpleegd en lokale afdelingen hebben onze ideeën besproken, geamendeerd en gestemd. Onze tekst “Het Vlaanderen van Morgen” is daar het resultaat van. Het is de toekomstvisie van sp.a.”

Meer info over het boek “Politieke ruimte” vindt u hier.