De SP.A wil actie ondernemen tegen de communautaire en sociaaleconomische stilstand.

Slogan
We moeten weer vooruit.

Stijl
Wie zich wil bekommeren om de Volksstraat moet de inwoners ervan centraal stellen. sp.a wil vooral getuigenissen brengen van 'gewone mensen' die aandringen op vooruitgang. Iedereen kan trouwens zelf een affiche maken en zo de campagne versterken. Die gewone mensen zullen het 'krachtige gezicht' worden van de campagne.

Boodschap
De afgelopen legislatuur maakte de regering niets klaar. Op communautair en op sociaaleconomisch vlak bleven de noodzakelijke maatregelen uit. 'De Wetstraat is te veel bezig geweest met de Wetstraat. De Wetstraat moet bezig zijn met de Volksstraat', zei voorzitster Caroline Gennez. Voor de socialisten is een staatshervorming noodzakelijk om onze toekomstige welstand veilig te stellen. Daarbij moet zowel het federale als het Vlaamse niveau worden versterkt. Het federale niveau moet de sociale zekerheid garanderen, het Vlaamse niveau moet vooral investeren in economie en onderwijs. Het regeerakkoord moet alvast het kader van zo'n hervorming bevatten.

De partij verzet zich tegen het beeld dat er alleen maar bespaard moet worden. Ze wil dat de inspanningen 'eerlijker worden verdeeld'. Speerpunten voor besparingen zijn fraudebestrijding, een kleiner budget voor geneesmiddelen en de hervorming van de notionele interest (een belastingaftrek voor grote bedrijven). Het zit de partij zeer hoog dat de banken met belastinggeld worden gered maar vervolgens omwille van die notionele interest geen belastingen moeten betalen. Jonge mensen moeten daarentegen werken tot hun 65ste jaar.

De partij wil haar waarden - eerlijkheid, solidariteit, zekerheid - vertalen in een concrete agenda 'die moet leiden naar sociale bescherming, een eerlijke verdeling en een economie die jobs creëert'.

Angst
De socialisten krijgen stilaan een goed gevoel. De partij kon inhoudelijk heel snel starten en zette meteen het pensioendossier op de agenda. De personele ergernissen lijken helemaal weggemasseerd. Ook op communautair vlak, toch niet meteen de corebusiness van de partij, zijn de socialisten paraat. sp.a wordt wel geconfronteerd met een blok van CD&V en Open VLD die laten uitschijnen dat er enkel kan worden bespaard. Met andere woorden, dat er voor de socialistische voorstellen geen geld is.

Toch mist sp.a een uitgesproken boegbeeld dat het verschil kan maken. Lijsttrekker voor de Senaat Johan Vande Lanotte blijft inhoudelijk een klasbak, maar zijn cerebrale aanpak heeft beperkingen. De SP.A trekt als team naar de verkiezingen. Gennez wil zo de partij structureel laten groeien, zonder afhankelijk te zijn van bepaalde individuen. Maar de aanwezigheid van een charismatische figuur zoals Steve Stevaert kan eventuele winst versterken. In dit tijdperk houden de kiezers meer van individuen dan van een ploeg.

Verwachting
sp.a vreest voor een totaal onvoorspelbare verkiezingsuitslag. Zelf hoedt Gennez zich voor voorspellingen. Uiteraard hoopt de partij om het archislechte resultaat van drie jaar geleden weg te vegen.