“Iedereen zou het er over eens moeten zijn dat de taxshift een belangrijk parlementair debat verdient", zegt Peter Vanvelthoven. "Enkele belangrijke maatregelen ervan treden op 1 januari al in werking, en volgende week is de laatste werkweek van het parlement, maar we hebben nog geen teksten gezien. Dat is heel vervelend, want het wordt hoogdringend. Tenzij het de bedoeling is de teksten over de taxshift ‘op een drafje’ door het parlement te jagen.”

De regering heeft in juli al de grote lijnen uit de doeken gedaan, maar volgens Vanvelthoven zijn nog heel veel vragen. “Zo sprong de 100 euro belastingvermindering in het oog, maar dat is later afgezwakt. Over hoeveel gaat het nu eigenlijk? We plaatsen ook grote vraagtekens bij de financiering van de taxshift. Ik begrijp niet dat dit nog in de laatste dagen van het parlementair werk moet komen. De meerderheid heeft dan wel zijn standpunt over de taxhsift. Maar als de regering op die manier met het parlement omgaat, kunnen ze het parlement beter afschaffen. Misschien kunnen we tot verbeterde oplossingen komen, maar blijkbaar is het zo dat als de regering iets beslist, het parlement alleen maar op een knopje moet drukken. Dat is een land als België onwaardig."

Volgens Vanvelthoven is de situatie symptomatisch voor minister Van Overtveldt. "Hij heeft dikwijls het gevoel dat als hij een tekst gemaakt heeft, dat dat in orde is. Dat werkt natuurlijk niet. De oppositie heeft de rol om teksten grondig te kunnen bestuderen en om te kijken of alles overeenkomt met wat de regering heeft gezegd. We hebben al meerdere keren gezien dat dat niet het geval is."