De bruuske stijgingen van premies voor hospitalisatieverzekeringen druisen in tegen de wet. Ik wil ervoor pleiten om de kosten voor de belangrijkste zorgen solidair te dragen.

Om een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg te blijven garanderen, moeten we ze organiseren binnen de solidariteit van de sociale zekerheid. Deze week duiken er berichten op van mensen die de premies voor hun hospitalisatieverzekering zien stijgen met de helft of meer. De situatie is des te schrijnender voor 65-plussers, die niet meer aanvaard worden door andere verzekeraars en dus gedwongen worden om de prijsstijging te aanvaarden.
 
Voor Caroline Gennez is het duidelijk dat de prijsstijgingen indruisen tegen de wet op de hospitalisatieverzekering, die sinds 1 juli 2007 van kracht is. De wet bepaalt duidelijk dat de verzekeraars de premie enkel mogen aanpassen aan de index. Het is dus niet aanvaardbaar dat sommige verzekeraars de premies verhogen met bedragen tot 400 euro.
 
Ik verwijs ook naar een bredere tendens waarbij de ziekenhuizen en artsen extra kosten maken bij verzekerde patiënten. De verzekeraars gebruiken die gestegen kosten als argument om de premies voor de verzekeringen op te drijven. Dat is een sluipende privatisering van onze gezondheidszorg. De patiënt is het kind van de rekening. sp.a wil dat iedereen zich tegen een betaalbare prijs kan verzekeren tegen hospitalisatie.
 
sp.a stelt voor om het pakket van noodzakelijke zorgen binnen de sociale zekerheid te brengen. De regering moet orde op zaken stellen en de sluipende privatisering tegengaan. De noodzakelijke gezondheidszorgen moeten op een solidaire manier onder de sociale zekerheid gebracht worden. Daarnaast moet de regering een onderzoek doen naar de kosten die artsen en ziekenhuizen aanrekenen aan verzekerden.