De bestuursmeerderheid stelde gisteren op de gemeenteraad voor een zone 30 in te richten op de Gemeenteplaats en de omliggende straten in te voeren.

Voor sp.a moet het duidelijk zijn dat de zwakke weggebruiker – fietsers en voetgangers – centraal moeten komen te staan in ons dorpscentrum. Daarvoor hoeven we de wagens niet compleet te weren. Het is wel de bedoeling dat ze hun snelheid aanpassen; aldus schepen Krisiten Vingerhoets (openbare werken).

 En een snelheid van 30 km per uur is beter geschikt in deze straten waar steeds wel wat mensen op de been zijn: schoolgaande kinderen, wachtende ouders, klanten van de winkels in het centrum …

Het gemeentebestuur zal deze zone 30 ook actief trachten af te dwingen. ‘Met enkel een verkeersbord komen we er niet. Waar nodig en mogelijk leggen we verkeersdrempels aan, zoals in de Kerkstraat. We gaan ook aan de politie vragen regelmatig controles uit te voeren, en elektronische borden zullen aangeven of je je als chauffeur aan de snelheidsbeperking houdt’, aldus nog Kristien Vingerhoets.

De gemeenteraad keurde gisterenavond dit voorstel goed.

Concreet zal het gaan om volgende straten:                              

 • Gemeenteplaats
 • Frans Blocklaan
 • Kerkstraat vanaf het kruispunt met de Ketinglei tot aan de gemeenteplaats
 • Assestraat vanaf de verkeersdrempel aan de ingang van het kasteel
 • Lindelei vanaf het kruispunt met de K. De Backerstraat
 • Heiligstraat vanaf het kruispunt met de E. Creadolaan
 • Emiel Creadolaan, Jan Van Der Aa-laa, Joseph Roelantslaan, Tuitboslei, Frans Huysmanslaan, L. De Schepperlaan, J. De Grooflaan, E. Van Nuffellaan.

Ook volgende straten blijven zone 30 (schoolomgeving):

 • Provinciale Steenweg, van de kruising met de bareelstraat tot aan de K. De Backerstraat
 • D. Coppensstraat, van nr. 4 tot nr. 7
 • Hoofdboslaan van nr. 48 tot aan het doorsteekje naar de Koekoekweg
 • Landbouwweg
 • Jan Sanderslaan, tussen de Meidoornlaan en Kerkeneinde
 • Kerkeneinde, van de Jan Sanderslaand tot nr. 72