Zonne-energie is één van de belangrijkste manieren om energie op te wekken. Publieke overheden (zoals Brusselse gemeenten) hebben dat al goed begrepen. Ze investeren in zonne-energie, dankzij steun van het gewest. Maar wat met privé-daken? 

Vlaanderen

Vlaanderen heeft al de zonnekaart. Daarin staat of het interessant is voor een privé-eigenaar om zonnepanelen te plaatsen op zijn dak.

Binnenkort komt er ook een zonnekaart voor Brussel.  Dat is een goede zaak:

  • de vraag naar energie zal blijven stijgen. 
  • De overstap naar duurzame energie is nodig. 
  • Brussel mag niet achterblijven.

Foto: ©Gryzze