Raadslid Bruno Matthys (sp.a) toonde zich in de gemeenteraad verheugd met de voorliggende dossiers inzake plaatsing van zonnepanelen. Eerder werden reeds de bestekken voor plaatsing van zonnepanelen op de Zwarte Doos en de Proeftuinstraat goedgekeurd, nu liggen opnieuw 10 dossiers voor. Bruno feliciteerde de bevoegde schepen Martine De Regge met het opnemen van de voorbeeldfunctie waarbij stad en ocmw hernieuwbare energie aanwenden voor het eigen patrimonium. “Eerst dienden de daken van de uitgekozen gebouwen aangepast en geïsoleerd, waarna nu zonnepanelen in goede omstandigheden kunnen geplaatst worden. We komen nu in een stroomversnelling, in het budget 2018 werd één miljoen euro voorzien. We passen 4 verschillende werkwijzen toe. Via ter beschikkingstelling van onze daken, via eigen middelen, via burgerparticipatie en in de toekomst ook via de Esco van Eandis. Deze legislatuur zetten we volop in op participatie van de burgers onder andere via het Burgerbudget. Ook voor het plaatsen van zonnepanelen op het eigen patrimonium willen we de burgers betrekken en hen mee laten participeren/investeren. In het voorliggend dossier hebben we er dan ook voor gekozen om daken van scholen en ontmoetingscentra aan te bieden voor burgerparticipatie. De betrokkenheid van de Gentenaars zal vermoedelijk hier het grootst zijn. Een evaluatie zal moeten uitwijzen of deze formule aanslaat en verder kan gebruikt worden” zo stelde schepen De Regge..