“Schrijnende verhalen uit private rusthuizen tonen aan dat de personeelsnorm te strikt is en de zorginspectie niet daadkrachtig genoeg”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Bertels. “Zorg is een recht, geen koopwaar.”

Deze week klonk er een luide noodkreet vanuit het Hasselts Woonzorgcentrum, Gaerveld, deel van de Armonea-groep, die nog 62 andere private rusthuizen uitbaat. Op korte tijd kwamen verschillende klachten binnen over voeding, verzorging, medicatie en het personeel. “De geschetste getuigenissen zijn een schrijnend verhaal voor onze ouderen en hun familie”, zegt Jan Bertels. “Verhalen over bejaarde rusthuisbewoners die ‘s nachts ten val komen en de hele nacht op de vloer moeten wachten tot iemand hen komt opzoeken. Of ouderen die niet de juiste medicatie of onvoldoende water en voeding krijgen. Dat is echt onaanvaardbaar.”

Het rusthuis geeft zelf toe dat er een probleem is en de situatie probeert aan te pakken. Eén van de grootste oorzaken is het personeelstekort en voortdurende verloop in het personeel. Het rusthuis zegt te werken binnen de wettelijke normen: ze voorzien twee personeelsleden voor 30 bewoners, het minimum. “Het is duidelijk dat als er veel personeelsverloop is of iemand wegvalt door ziekte dit aantal veel te krap is. De minimum personeelsnorm die nu gehanteerd wordt is te strikt en vraagt om een dringende aanpassing”, aldus Bertels.

“Bovendien zijn ook meer controles nodig op de werking van private rusthuizen”, zegt Bertels. Dit rusthuis heeft de zorginspectie over de vloer gehad. Hebben zij dan geen problemen vastgesteld? En worden probleemsituaties daarna ook effectief opgevolgd? Het is duidelijk dat ook hier nog werk aan de winkel is.”

“Dit soort van commerciële rusthuizen balanceren op het randje van het toelaatbare: hoge dagprijzen, een minimum aan personeel en een zo hoog mogelijke winstpercentage. Het is de zorg die centraal moet staan, niet de winst. En daar gaat het hier serieus mis, aldus Bertels. “Zorg is een recht, geen koopwaar.”

Jan Bertels zal minister Vandeurzen hierover ondervragen in het Vlaams Parlement.