In 2035 zijn er 5368 60+’ers in Herselt, of 1161 meer dan vandaag. 534 daarvan zullen zorg nodig hebben. Herselt moet zich daarop voorbereiden. Op basis van de zorgzwaartemonitor doet sp.a Herselt 3 vaststellingen:  • Herselt heeft al een vrij oude bevolking, en de gemeente zal naar de toekomst toe verder vergrijzen.

  • Herselt zal ook sterker verzilveren (groei vh aandeel 80+’ers in de bevolking). Nu telt Herselt minder 80+’ers dan het Vlaams gemiddelde, maar in 2035 zullen dit er meer zijn door het hoger aandeel jonge senioren in onze gemeente.

  • Het aantal zorgvragen zal als gevolg van deze vergrijzing met 1/3de stijgen tegen 2035, dit is sneller dan het Vlaamse gemiddelde


“We gaan naar een situatie waar 1 op 3 inwoners van Herselt een senior is, en het beleid moet daarop afgestemd worden.” aldus lijsttrekker Vincent Boulanger: “Zo heeft Herselt nu al een mantelzorgpremie maar zijn de voorwaarden dermate streng dat niemand ervoor in aanmerking komt. Zo moet de zorgontvanger al zwaar zorgbehoevend zijn en moet de mantelzorger niet enkel zelf van Herselt zijn, maar ook bij de zorgbehoevende gaan inwonen. Dus nu is het vooral een tegemoetkoming op papier, wij vinden dat dit beter moet.”

Dit wordt bevestigd door sp.a kandidaat Danny Hendrickx, die meerdere keren per week zorg draagt voor zijn ouders. “Dat is met veel liefde gedaan, en je doet dat omdat je familie iets voor je betekent. Iedere mantelzorger kan ook bevestigen dat het iets is dat je leven ontregelt. Een soort tegemoetkoming vanuit de gemeente is dus een goed idee. Maar dan al die voorwaarden en het papierwerk voor hoogstens 25 euro per maand... sorry, maar dat is gewoon de moeite niet. Als je zo’n systeem uitwerkt dan moet het goed zijn.

sp.a Herselt ziet 3 maatregelen om de mantelzorgpremie wel te doen werken:

1) Afschaffen van de verplichting om in de gemeente te wonen én bij de zorgbehoevende in te wonen

2) Verhogen van de premie naar minstens 40 euro per maand, met extra sociale correcties

3) Een administratieve vereenvoudiging & automatische rechtentoekenning, waarbij de gemeente de nodige informatie en het formulier bezorgt aan elke zorgbehoevende oudere.


Zorg is zorg, ongeacht wie ze verleent of waar die woont. Wat telt is dat je iemand in onze gemeente helpt. Met sp.a Herselt willen we iedere Hesseleir een zorgeloze oude dag bieden, en een goede mantelzorgpremie is daar een belangrijk onderdeel van.