Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil de erkenning van psychotherapeuten serieus terugschroeven. Psychotherapeut wordt geen apart beroep meer en de uitoefening van psychotherapie wordt beperkt. Ze doet dit zogezegd om meer kwaliteit aan te bieden.

“Het kwaliteitsargument is vals”, reageert Karin Jiroflée. “De huidige wet biedt genoeg garanties om de goede therapeuten en psychologen van de charlatans te scheiden. De kwaliteitsvereisten zijn al voorzien. Acht jaar studeren biedt voldoende garanties op kwaliteitsvolle therapie.”

Karin Jiroflée wijst er ook op dat er door de maatregel schaarste dreigt in de gezondheidszorg. “De brede instroom aan deskundigen vandaag maakt net dat we veel meer diversiteit hebben”, vindt Jiroflée. “Zo zal een filosoof, een assistent in de psychologie of een sociaal werker met een therapie-opleiding een probleem anders benaderen dan een psycholoog. Net die diversiteit aan therapeuten zouden moeten we koesteren.”