Taeldeman uitte zijn bezorgdheid in de gemeenteraad. Het gaat immers om zo’n 1.000 reizigers per dag, waaronder ook heel wat oudere mensen, die verder zullen moeten stappen naar de eerstvolgende halte. Hij vroeg naar goede opvolging en evaluatie van deze beslissing van De Lijn en stelde verder: ‘We moeten ook omgekeerd durven denken, de omgekeerde oefening doen en daar waar eventueel nodig ook nieuwe haltes invoeren, zoals bv. aan de oude ingang van het Universitair Ziekenhuis.’ Volgens de schepen van Mobilteit onderzoekt De Lijn momenteel alle mogelijke maatregelen om de doorstroming van openbaar vervoer te verbeteren zonder een goede op- en afstap dienstverlening in gevaar te brengen. Soms een moeilijke evenwichtsoefening. De Lijn onderzoekt en beslist -na advies van de stad-  autonoom. Zo kon het aantal te schrappen haltes van 25 verminderd worden tot 16, na advies van de stad. Het komt erop neer dat de norm van een max afstand tussen 2 haltes gemiddeld 600 meter wordt, waardoor de maximale wandelafstand 300 m wordt. Hierdoor kan het zijn dat sommige reizigers bv. 100-200m verder naar een halte zullen moeten stappen dan vandaag. Sven vraagt om dit goed op te volgen zodat er zeker geen mensen ‘in de kou blijven staan’ en hoopt dat de maatregel het gewenst effect inzake doorstroming zal bereiken.