Door het verdwijnen van de  PWA-statuten vanaf 1 Januari 2018 zal het voor sommige  scholen nog moeilijker worden om de buitenschoolse opvang draaiende te houden op een goede en kwaliteitsvolle manier. Het gaat zelfs zover dat de kans bestaat dat sommige Tiense scholen dit zelfs niet meer kunnen aanbieden.

Kinderen zijn lang weg van huis. Beide ouders werken of moeten werk zoeken. 

Dit wijst op de noodzaak om kinderopvang op te vatten als een maatschappelijke basisvoorziening waar gezinnen met kinderen recht op hebben en die absoluut kwaliteitsvol moet zijn.


In Leuven met Kinderkuren , Gent (Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang) hebben de steden deze regie met succes op zich genomen. Leuven gaat zelfs verder en neemt de volledige personeelskost op zich , weliswaar gerealiseerd in een stappenplan.

Een bijkomend voordeel om deze regie op zich te nemen is dat er mogelijkheden gecreëerd  worden om 

kwetsbare kinderen en gezinnen te begeleiden en alzo de kans op vroegtijdige schoolverlaters te verkleinen.

Op de laatste gemeenteraad heeft ons gemeenteraadslid Marc Ylen een voorstel gelanceerd om na te gaan op welke wijze ze de regie van buitenschoolse opvang op zich kan neme en op welke wijze de stad een financiële ondersteuning kan geven vanaf 2018 om de nodige kwalitatieve personeelsbezetting voor schoolse opvang te garanderen.  

De meerderheid vond het echter niet nodig om dit nu te behandelen en wacht liever tot het water aan de lippen van de scholen staat.  Persoonlijk betreuren we deze positie van de meerderheid en we zullen dit dossier dan ook verder opvolgen in de komende maanden.