Wanneer ouderen het moeilijker krijgen om zelfstandig te wonen en nood hebben aan hulp in huis, lopen de kosten voor die hulp vaak op. De zorgverzekering neemt dan een deel van die kosten voor haar rekening. Elke Vlaming draagt jaarlijks 25 euro bij voor die verzekering -Vlamingen met een erg laag inkomen 10 euro.

Dat de Vlaamse regering die bijdrage fors verhoogt, wisten we al. Nieuw is dat nu blijkt dat daar geen extra zorg tegenover staat. De verhoging zelf is nochtans substantieel te noemen: de zorgpremie verdubbelt. Voor mensen met een laag inkomen gaat ze zelfs maal 2,5. Niet alleen verhoogt de bijdrage, de verhoging is ook niet eerlijk. De zorgpremie hield in het verleden al nauwelijks rekening met draagkracht, en doet dat nu nog minder. Het enige faire systeem is voor sp.a een premie die rekening houdt met ieders inkomen.

Wat de pil nog bitterder maakt, is dat de meerderheidspartijen telkens opnieuw beweerden dat die verhoging noodzakelijk was om de zorgverzekering verder uit te bouwen, maar dat die uitbouw er niet is. Het geld dat wordt opgehaald bij de gezinnen, lijkt minstens ten dele terug te verdwijnen uit het verzekeringssysteem. sp.a vraagt duidelijkheid over wat er met dit geld gebeurt.

Freya Van den Bossche: “In tegenstelling tot wat de mensen is voorgehouden, wordt de verdubbelde zorgpremie helemaal niet gebruikt om de zorgverzekering verder uit te bouwen. Wat deze regering langs de ene kant haalt bij de gezinnen, haalt ze langs de andere kant gewoon weer uit de zorgverzekering. Is het misschien met die 104 miljoen van de zorgverzekering dat Minister Jo Vandeurzen voor 65 miljoen nieuw beleid gaat voeren?

Toen sp.a tijdens het debat over de septemberverklaring vragen stelde bij de verdubbeling en de noodzaak daarvan liet Koen Van den Heuvel (cd&v) verstaan dat deze nodig was om de uitbouw mogelijk te maken. “Deze regering heeft de moed te zeggen dat ze sterk gelooft in die nieuwe Vlaamse sociale zekerheidspijler en in de nieuwe Vlaamse zorgverzekering. Zij wil die uitbreiden en vraagt daarvoor een hogere bijdrage die sociaal gecorrigeerd is.” In het Nieuwsblad en De Ochtend evenwel erkent minister Jo Vandeurzen nu dat de verhoging er komt om budgettaire redenen en dus niet om de zorgverzekering uit te bouwen.

Freya Van den Bossche: “Ik geloof in een sterke sociale zorgverzekering. Een inkomensgerelateerde zorgverzekering, welteverstaan. Een zorgverzekering bovendien die steeds meer noden dekt. Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat mensen twee keer zoveel zullen moeten betalen, zonder dat de zekerheid die de overheid hen biedt, mee zal stijgen."