“Ik zen zot van a.” Dat zeggen Antwerpenaars als ze iemand heel graag zien. Met de Grote A, verwijst die zin ook naar de liefde voor de stad. Volgens de Nederlandse hoogleraar sociologie Willem Schinkel
bestaat er wel degelijk zoiets als stadsliefde, de liefde die stedelingen voelen voor hun stad. Meer nog, het is een internationaal verschijnsel in een geglobaliseerde wereld. “Die liefde voor een plek wordt
gevoed door het besef dat die plek je de vrijheid geeft om jezelf te ontwikkelen, de veiligheid om er te wonen en je kinderen te laten opgroeien, en zo open is dat ze iedereen die er woont kansen kan bieden,” zegt Kathleen Van Brempt. “Wij merken dat de toekomst van Antwerpen veel meer vorm krijgt in de straten, op pleinen, in buurtcentra en in winkelstraten, dan in het Schoon Verdiep. Jonge ondernemers, straathoekwerkers, vrijwilligers, actiegroepen, maar ook geëngageerde ambtenaren en leerkrachten zetten zich vandaag keihard in voor hun stad. Terwijl het huidige bestuur die stad te veel als 'gevaarlijk' beziet - of als een plek die vooral 'verloedert. Welnu, wij zijn er van overtuigd dat hun inzet van deze stad de stad van de toekomst maakt.” 

“De grote diversiteit in een stad als Antwerpen maakt het steeds moeilijker om van bovenuit op te leggen hoe de stad er in de toekomst moet uitzien,” zegt Van Brempt. “De stad wordt van onderuit gemaakt. Het is aan ons, politici om die signalen en die dynamiek op te pikken en mee te nemen in de beleidsplannen van de toekomst. Daarom zullen onze mandatarissen de komende maanden nog meer hun oor te luisteren leggen bij die diverse groepen stedelingen die hun stad wel graag zien. Wij willen samen werken met iedereen die Zot is van A. Dat is wat we met deze campagne willen tonen. Concreet betekent dit dat we bezoeken zullen afleggen, projecten, verenigingen en jonge ondernemers zullen bezoeken en hun voorstellen zullen vertalen in onze voorstellen voor een positief stadsverhaal dat in 2018 moet uitmonden in een alternatief bestuursplan.”

“Antwerpen staat voor een groot aantal uitdagingen,” zegt Van Brempt, “zoals de manier waarop we moeten omgaan met diversiteit, hoe we de stadsgroei aanpakken, hoe we een duurzame stad worden, hoe we zorgen voor betaalbare woningen, hoe we opnieuw een innovatieve stad kunnen zijn waar haar inwoners een boeiende job kunnen vinden. Voor al die uitdagingen zijn er geen pasklare oplossingen. De stad is immers geen gemakkelijke verovering. Ze is complex, eigenzinnig en uitdagend. Die uitdagingen willen aangaan en ze een warm hart toedragen in plaats van ze af te schilderen als onoverkomelijke problemen, dat is wat wij willen doen. Want alleen zo zullen we er in slagen om de stad van de toekomst te bouwen. Een stad waar wij zot van zijn.”