Maandag staat op de agenda van de Antwerpse gemeenteraad de goedkeuring van de definitieve verkoopsvoorwaarden van de site Ruggeveld voor een bovenlokaal recreatief zwembad in Deurne. sp.a stad Antwerpen vindt dat onze stad zeker zo’n bovenlokaal recreatief bad verdient, maar vindt dat dat niet hoeft te betekenen dat het Arenazwembad dicht moet. "De meer dan 70 000 inwoners van Deurne verdienen een eigen zwembad op mensenmaat," zegt districtsraadslid Wendy van Dorst. sp.a deelde vanochtend daarom “zot van arena” – stickers uit aan de zwemmers. 

De partij is voor een recreatief zwembad in de stad, maar vindt dat het district Deurne met haar meer dan 70 000 inwoners – meer dan de stad Mechelen - groot genoeg is voor een lokaal zwembad op maat van de bewoners. "Een recreatief bad hoeft niet het einde te betekenen voor Arena," zegt van Dorst. "De uitbating van Arena zou perfect mee kunnen worden opgenomen in de voorwaarden voor het nieuwe waterpretpark?" 

In elk geval moet de Deurnenaar in het nieuwe zwembad aan hetzelfde tarief kunnen zwemmen dan in de andere stedelijke zwembaden. "Een korting van 40% op de toegangsprijs is niet voldoende," zegt van Dorst. "Zwemmen moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor alle Deurnenaren." sp.a steunt dan ook de oproep van de verschillende oudercomités van scholen uit de buurt


De meer dan 70 000 inwoners van Deurne verdienen een eigen zwembad op mensenmaat.


Bovendien stelt de partij zich vragen bij de voorliggende voorwaarden voor de verkoop van de site Ruggeveld. Het stadsbestuur wil de site Ruggeveld in Deurne verkopen aan een private partner. sp.a stelt voor dat de stad de gronden niet verkoopt, maar in concessie geeft. Zo behoudt de stad ook in de toekomst de controle over de bestemming. Bovendien ligt vlakbij ook al een bovenlokaal winkelcentrum (Wijnegem). sp.a vraagt daarom een onderzoek naar de impact van het verkeer op de buurt.