“De regering heeft voor Uplace altijd het argument rechtszekerheid gebruikt. Volgens de Raad van State wordt dat principe van rechtszekerheid nu net op de helling gezet", zegt Katia Segers.

“Dit toont gewoon aan dat dit project best wordt stopgezet”, gaat Katia Segers verder. Zij verwijst ook naar andere bezwaren van de Raad van State. “Zo zegt de Raad van State letterlijk dat de regering haar verantwoordelijkheid eigenlijk doorschuift naar De Lijn en De NMBS.”

“Ik heb ook bedenkingen bij de mobiliteitsvoorwaarden (treinstation + pendelbus De Lijn) die de regering voorziet. Die zijn een lege doos. Er is nog geen sprake van vergunningen of budgetten”, aldus Katia Segers.

“Uplace is een project van het verleden, een ramp voor de mobiliteit op de Brusselse ring, voor de kleinhandel in Vilvoorde, Mechelen en Leuven en voor het milieu. Ik zie niet in hoe de regering dit nog kan rechttrekken. Als ze dit toch nog juridisch zouden willen bijsturen, zou dat enkel bewijzen dat dit project er voor hen koste wat kost moet komen”, besluit Katia Segers.

sp.a en Groen hebben voor deze namiddag (woensdagmiddag) een actualiteitsdebat gevraagd in het Vlaams Parlement, maar dat werd afgewezen door de meerderheid met als zwakke excuus dat het ‘maar een advies’ is.