Europa vraagt van ons land dat het de overheidsfinanciën op orde krijgen. Dat wil zeggen dat de regering elk jaar voor 2,6 miljard aan structurele maatregelen moet nemen. In de aanloop naar het Zomerakkoord besliste deze regering om die richtlijn vanuit Europa om onze financiën op orde te krijgen, niet te volgen. 

“Dit is de zoveelste gebroken belofte van de regering”, zeggen Meryame Kitir en Karin Temmerman. “Bij aanvang van deze legislatuur beloofde de regering begrotingsevenwicht tegen 2018. De facturen zijn inderdaad verhoogd, mensen krijgen een lager loon en moeten langer werken voor minder pensioen. Maar de begroting geraakt maar niet op orde.” 

“Waarom? We betalen de prijs voor het geknoei van de minister van Financiën Van Overtveldt. Zeven fiscale maatregelen hebben vorig jaar geen 2,1 miljard opgebracht zoals de minister had ingeschreven in de begroting, maar 180 miljoen euro gekost. Zelfs de minimale beslissingen om de grote vermogens extra te laten bijdragen, rijdt hij eigenhandig in de prak. De rest van de regering staat erbij en kijkt ernaar. Wie zal daar de dupe van zijn? Juist. Opnieuw dezelfde mensen die dat gaan voelen in facturen, lonen en pensioenen. Mensen zijn de dupe van het slordige rekenwerk van deze regering”, besluiten Meryame Kitir en Karin Temmerman.