13 buurgemeenten gaan samen met Provincie Oost - Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid – Oost Vlaanderen aan de slag om de CO² op het volledige grondgebied van Zuid Oost Vlaanderen te verminderen met 40% tegen 2030 ten opzichte van 2011. Dit willen zij samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers. Het resultaat wordt een ambitieus klimaatgezond actieplan gedragen door alle gemeenten. Op 27 januari 2017 werd het startschot gegeven, de 13 gemeenten ondertekenen het Europese Burgemeestersconvenant.

Peter Hertog, bevoegd voor energie stelt “ Met deze nieuwe ondertekening zit drie kwart van de Oost Vlaamse gemeenten op de boot van het Burgemeestersconvenant. De Provincie Oost – Vlaanderen ondersteunt hen actief bij de opmaak en uitvoeringen van klimaatplannen”.