Over enkele jaren, meer bepaald in 2018, opent OCMW-Gent ‘Zuiderlicht’ in de Planetenwijk. Het bestuur besliste in mei 2011 de ontwerpopdracht voor de opdracht “Realisatie van een nieuw woonzorgcentrum Zuiderlicht” toe te wijzen. Het definitief ontwerp voor de realisatie van het nieuw woonzorgcentrum Zuiderlicht werd op 8 oktober 2013 goedgekeurd door het bestuur. Het wordt een modern, maar huiselijk gebouw, opgedeeld in verschillende leefgroepen, met elk hun eigen keuken, leefterras en binnentuin. Er zal plaats zijn voor 144 senioren. Zuiderlicht zal goed zijn voor ongeveer 125 jobs. Het gebouw kost rond de 27 miljoen euro en wordt (voorlopig) volledig met eigen middelen betaald door de verkoop van gronden die al eeuwen in het bezit zijn van het OCMW Gent.

Coddens en Bockstaele benadrukken dat de sp.a-fractie gewogen heeft op enkele vernieuwende leefgroepen. Zo zal 'Zuiderlicht' in Mariakerke 96 senioren met een zwaarder of bijzonder zorgprofiel in drie kleinere leefgroepen huisvesten: jong dementerenden (-65 jaar), oudere psychiatrische patiënten en bejaarden met een verstandelijke beperking, zullen er de gepaste zorgen en begeleiding krijgen. Met deze invulling neemt het OCMW Gent weer een voortrekkersrol in het Vlaamse zorglandschap.