Eind februari overleed er een zesjarig jongetje aan de schoolpoort van een lagere school in Brugge.  Ook in Essen gebeurde er een aantal jaar geleden zo’n tragisch ongeval. 

Hoewel er bij zulke ongevallen meestal niemand schuld treft (noch de ouders, noch het kind zelf, noch de chauffeur), moet het voor de gemeente er alles aan doen om gevaarlijke of potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Arno Aerden, sp.a-fractieleider: “Een initiatief dat algemeen genomen zeer positief werd onthaald was de plaatsing van de stoplichten aan het kruispunt van de Molenstraat – Stationsstraat – Kloosterstraat. Evenwel denk ik dat ons bestuur nog meer bijzondere aandacht dient te hebben voor het zwaar verkeer rond de schoolpoorten in onze gemeente”. 

In Kortrijk werd er vorig jaar een charter gesloten tussen de stad Kortrijk, de Bouwunie en de Confederatie Bouw waarin een aantal doelstellingen worden opgesomd: 

-Geen werftransport met tractoren in de schoolomgeving;

-Geen werftransport in de schoolomgeving tijdens de begin- en einduren van de school;

-... 

Op sommige andere plaatsen worden schoolstraten en –omgevingen bij het begin en einde van de school verboden terrein voor zwaar verkeer.

“Mij lijkt het sowieso opportuun om de nodige stappen te ondernemen om zwaar verkeer te weren uit de schoolomgevingen. Een charter zoals men in Kortrijk heeft, lijkt voor een gemeente als Essen op het eerste zicht niet meteen een meerwaarde. Zeker gezien ook onze grensligging. Doch is het onderzoeken of het mogelijk is om zwaar verkeer te weren uit de schoolomgevingen bij de begin- en einduren van de school zeker de moeite”, aldus nog Aerden.