sp.a dient in de Kamer een wetsvoorstel in om het schikken van 'ernstige fiscale fraude' onmogelijk te maken. "In de regering-Di Rupo probeerde ik reeds de wetgeving rond fraude bij te sturen”, zegt John Crombez. “Toen hebben we al stappen verwezenlijkt. Zo viel de beslissing om gespecialiseerde rechters aan te stellen en werd het concept 'ernstige fiscale fraude' ingevoerd met een verhoogde maximumstraf van 5 jaar gevangenis.”

“Maar nu moeten we een stap verder gaan. Nu de gespecialiseerde rechters stilaan allemaal op post zijn, is de tijd gekomen om een onderscheid te maken: voor fraude zonder verzwarende omstandigheden moet een minnelijke schikking mogelijk blijven. Ernstige fiscale fraude, waarbij valse documenten zijn gebruikt en complexe mechanismes zijn opgezet, hoort altijd voor de strafrechter.”

“Met het argument dat de staat in complexe procedureslagen beter eieren voor haar geld kiest, kom je vandaag niet meer weg. Je moet een signaal durven te stellen: tot hier en niet verder. Een dief komt voor de rechter en riskeert een veroordeling. Wie voor miljoenen fraudeert en steelt van de samenleving niet? Dat krijg je toch aan niemand uitgelegd.”, besluit Crombez.