In oktober 2014 werd, onder de naam ‘Olen, dorp met een verhaal’ de Olenaar uitgenodigd om actief mee te werken aan het uitdenken en het uitwerken van de toekomst van Olen. Eén project dat in het voorjaar van 2017 hieruit voort kwam was het project ‘Samentuinen’. Helaas kreeg dit project al snel een minder rooskleurige wending. 

In mei bleken de aanwezige putten en pompen niet goed te werken waardoor er onvoldoende water was. Een nieuwe put werd geboord en het broodnodige water mocht onmiddellijk gebruikt worden. In augustus, na de controle van het water, bleek het water vervuild te zijn met zware metalen. Door het gemeentebestuur werd besloten om het water niet meer te gebruiken. De groenten mochten niet geconsumeerd worden. De tuinders waren op dat moment al groenten aan het oogsten. Vele tuinders waren boos en vroegen zich af waarom de uitslag van het water zolang op zich liet wachten! De grond werd ook gecontroleerd en bleek in orde te zijn. In september werd er vanuit het gemeentebestuur dan toch toelating gegeven om de groenten te consumeren. Er werd besloten om na te gaan of het mogelijk was om vanop andere diepte, zuiver water op te pompen. Nu de lente er stilaan zit aan te komen is er nog altijd geen oplossing voor het vervuilde water en blijft er veel onzekerheid.

Sp.a Olen, vindt het een erg zinvol project. Samentuinen, volkstuintjes, waar je met een diverse groep mensen ecologisch tuiniert en geniet van de gezonde oogst. Verder bevorderen de volkstuintjes de contacten tussen een ruime groep van Olenaars.

Helaas was het project Samentuinen onvoldoende voorbereid. Het water had voor de opstart in orde moeten zijn. Dit had de gebruikers heel wat leed bespaard.

Raadslid Nancy Van Olmen: “We rekenen erop dat er een oplossing komt en ik heb hierop ook aangedrongen tijdens de gemeenteraad van februari. Ik betreur dat dit project zo gelopen is, aangezien het één van de pilootprojecten is van deze burgerparticipatie.”