Dit jaar worden opnieuw 10 zwarte verkeerspunten in de provincie weggewerkt. Onder meer het kruispunt van de Roeselarestraat en de Rumbekestraat in Izegem wordt binnenkort grondig aangepakt en verkeersveiliger gemaakt, zo vernam Michèle Hostekint.

Een kleine tien jaar geleden besliste toenmalig minister van Openbare Werken Steve Stevaert om de gevaarlijke verkeerspunten in Vlaanderen weg te werken. In totaal werden 809 punten geselecteerd voor een verkeersveiliger oplossing. 136 hiervan bevinden zich op het grondgebied West-Vlaanderen. Bedoeling was deze zwarte punten tegen 2007 weg te werken. Maar dat bleek al snel een onhaalbare deadline.

Recent werd bekendgemaakt dat reeds 448 punten zijn aangepakt. Dit jaar worden versneld nog eens 207 kruispunten onder handen genomen. Zodoende zullen tegen eind 2010 reeds 655 of bijna 80 percent van de gevaarlijke punten in Vlaanderen zijn weggewerkt. De bedoeling is dat tegen 2012 alle zwarte punten weggewerkt zullen zijn. Dat is vijf jaar later dan oorspronkelijk voorzien.

Michèle Hostekint vernam dat voor West-Vlaanderen onlangs nogmaals 10 ontwerpdossiers werden goedgekeurd. Daarbij het kruispunt van de Roeselaarsestraat met het de Rumbekestraat in Izegem. Hiervoor is een budget van 1.240.000 euro voorzien.

"Andere projecten zitten momenteel nog in ontwerp en dienen eveneens nog aanbesteed. Daarbij het kruispunt Hazestraat/Pittemsestraat en het kruispunt Cloetbergstraat/Roeselarstraat, allebei in Ardooie. Hiervoor worden respectievelijk 175.000 euro en 265.000 euro uitgetrokken. Ook het definitief ontwerp voor de Uitrit 6 Roeselare van de E403 met de Rijksweg op het grondgebied Izegem ligt op tafel. De uitvoering hiervoor is allicht voorzien voor 2011", aldus Michèle Hostekint.